Pravidla herny

Všechny osoby před vstupem do areálu jsou povinny se seznámit s pravidly volnočasového centra.

Účastníci se zavazují respektovat pokyny provozovatele a jím pověřených osob, a to jak ve vnitřních prostorách centra, tak ve venkovních výbězích pro zvířata či na dalších místech souvisejících s provozem volnočasového centra.

Návštěva herny je provozována na vlastní nebezpečí účastníků. Provozovatel neručí za případné úrazy vzniklé pádem, případně jinou činností ve volnočasovém centru.

Pády, poranění a úrazy jsou účastníci povinni hlásit provozovateli.

Návštěvní provozní řád

 • Konstrukce hřiště je určena především pro děti od 3 do 12ti let. Každý rodič je povinen posoudit schopnosti dítěte a jeho obratnost – každé dítě je jinak zručné.
 • Dodržujte počet osob a váhová omezení uvedená na jednotlivých herních prvcích.
 • Provozovatel nepřebírá povinnost spojenou s dohledem nad dětmi. Péče a dohled nad dětmi je povinností výhradně jejich doprovodu (osoba starší 18 let).
 • Na menší děti je třeba brát zvláštní ohled.
 • Dbejte na vhodné sportovní oblečení - bez tkaniček, šňůrek a přívěsků. Pozor na ostré a tvrdé předměty, přívěsky, sponky, šperky, brýle apod. se kterými se můžou děti při hraní na atrakci zranit. Za poškození oblečení při pobytu v centru a na atrakcích, provozovatel hřiště neručí.
 • Vstup na koberec a na veškeré herní prvky hracího centra je z provozních a hygienických důvodů povolen pouze v ponožkách.
 • V celém prostoru centra je zakázáno kouřit a žvýkat. Do herních prostor je přísný zákaz vstupu s nápoji či občerstvením!
 • Zákaz šplhání po vnějších sítích hřiště. Je zakázáno vystupovat po skluzavce, hrozí nebezpečí vážného úrazu. Po sjezdu ze skluzavky je nutno okamžitě opustit dojezdovou plochu.
 • Vstup na atrakci určenou pro nejmenší děti je povolen pouze dětem do tří let.
 • Návštěvníci ručí při použití všech zařízení hracího centra, skluzavek, sanitárního zařízení, za škody způsobené nedbalostí nebo úmyslem, nebo za škody způsobené jiným návštěvníkům.
 • Zákaz vstupu se zvířaty.
 • Veškeré připomínky a závady týkající se provozu ve volnočasovém centru mohou návštěvníci sdělit našim pracovníkům
 • Dojde-li k překročení povoleného počtu návštěvníků, může provozovatel zamezit přístup dalších návštěvníků. Pak bude nutné počítat s čekací dobou.
 • Nalezené věci budou uloženy. Pokud nebudou vyzvednuty do 7 dnů, bude s nimi nakládáno v souladu se zákonnými podmínkami.
 • Respektujte pokyny personálu, v případě nedodržení pokynů je personál oprávněn návštěvníka z volnočasového centra vykázat bez nároku na vrácení vstupného.

Vstupem do volnočasového centra uznávají návštěvníci tento návštěvní řád a provozní řád a zavazují se podle něj chovat.